Umowa o wykonanie robót budowlanych

W dniu 19 marca 2012 roku pomiędzy:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 65L, 30-390 Kraków (Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica), Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000073321, NIP 611-02-02-860, REGON: 230179216-00058. Kapitał zakładowy: 167 748 363,81PLN w całości wpłacony
z jednej strony, a Konsorcjum firm:
WZRT - PÓŁNOC Sp. z o. o.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Siennickiej 25, 80-758 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000273926, NIP: 583-29-72-868, REGON: 220371358,
oraz DALEKOVOD d.d. z siedzibą w Zagrzebiu przy ul. Marijana Cavica 4, Zagrzeb, Chorwacja, Sąd Handlowy w Zagrzebiu nr KRS [MBS] 080010093, NIP [OIB]: 4791124222
została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa w trybie "pod klucz" linii napowietrznej 110kV S-452 relacji stacja ŻUKOWICE (ŻUK) - stacja HUTA CEDYNIA (HDC) na odcinku od stacji ŻUK do słupa nr 54 na linie dwutorową z przewodem odgromowym OPGW skojarzonym ze światłowodem 36J"

wspieramy_innych

Nasze osiągnięcia

Certyfikat ISO9001:2008 wydany przez
Moody International

Rzetelna Firma

Gepard Biznesu 2011

Efektywna Firma 2011

Gazele Biznesugrupa_kapitalowa

wzrt_energia
ul. Otomińska 25D
80-178 Gdańsk
KRS 0000372001
NIP 5833117941
REGON 221142542

wzrt_pln
ul. Otomińska 25D
80-178 Gdańsk
KRS 0000273926
NIP 5832972868
REGON 220371358
tel. 58-718-99-26,
58-719-05-15
fax. 58-719-15-87

wzrt_projekt
ul. Otomińska 25D
80-178 Gdańsk
KRS 0000376699
NIP 5833122698
REGON 221178178

WZRT-eco Sp. z o.o.: fotowoltaika, energia odnawialna
WZRT-eco Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław
KRS 0000454491
NIP 8952019962
REGON 022099636

2011-2012. WZRT-ENERGIA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
KG &&